the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

$400/보증금 1 달, 선세 3 개월

원룸 임대 vincom 근처 담당직원 tan

9 Đường An Đồn 2, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 10욕실: 10m²: 40

원룸 / 투룸

$400/보증금 1 달, 선세 3 개월

방: 10욕실: 10m²: 40

원룸 / 투룸

보증금 2개월, 선세 6개월$2,500

팜반동 k마트 근처 SPA

Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 9욕실: 3

상가 / 오피스

보증금 2개월, 선세 6개월$2,500

방: 9욕실: 3

상가 / 오피스

$2,200/보층금 1달/선세 6달

호탤 임대

Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 12욕실: 12/12m²: 100

호텔 / 오피스텔

$2,200/보층금 1달/선세 6달

방: 12욕실: 12/12m²: 100

호텔 / 오피스텔

$6,500/보층금 2달 /선새 6달

상가임대_담당자 _안

180 Võ Văn Kiệt, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 3/3m²: 330

상가 / 오피스

$6,500/보층금 2달 /선새 6달

방: 3욕실: 3/3m²: 330

상가 / 오피스

$3,023/보층금2달/선세1년

주택임대 _당담자_만

Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 7욕실: 7m²: 300

상가 / 오피스

$3,023/보층금2달/선세1년

방: 7욕실: 7m²: 300

상가 / 오피스

황제 부동산 뒤 길 라인 상가 임대

Lê Văn Quý An Hải Sơn Trà Đà Nẵng

욕실: 1m²: 250

상가 / 오피스

욕실: 1m²: 250

상가 / 오피스

$3,000,000

팜반동 땅 매매 담당직원 TAN

Morrison, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

m²: 434

토지 / 땅

$3,000,000

m²: 434

토지 / 땅

팜반동 대로변 상가 임대

Phạm Văn Đồng An Hải Sơn Trà Đà Nẵng

상가 / 오피스

상가 / 오피스

$3,400/보증금2달/선세6달

Euro village 임대 _만

Đường Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 5욕실: 5m²: 150

상가 / 오피스

$3,400/보증금2달/선세6달

방: 5욕실: 5m²: 150

상가 / 오피스