the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

땅 매매_TAN

Đ. Lý Thánh Tông, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남
$1,250,000
  • 주소 : Đ. Lý Thánh Tông, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남
  • 도시 : Đà Nẵng
  • 우편번호 : 550000
  • 국가 : Vietnam

매물 요약

  • 매물번호: 1431
  • 가격: $1,250,000
  • 매물종류 토지 / 땅
  • 매물 특징 임대 / 매매
다낭 황제부동산
다낭 황제부동산
090 114 8944090 114 1004

이 매물에 대해 관심이 있으세요? 지금 바로 연락해주세요!