the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
보증금 3개월 월세 1년선납$5,000/월 5000불

방: 룸15실욕실: 15실m²: 1000

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월 월세 1년선납$5,000/월 5000불

방: 룸15실욕실: 15실m²: 1000

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월,선세6개월$4,300/월

팜반동 호텔임대

Lê Minh Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 27욕실: 27m²: 127

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월,선세6개월$4,300/월

방: 27욕실: 27m²: 127

호텔 / 오피스텔

보증금 1개월 선세1년$9,000/월 9000불

다낭 신축호텔 임대 물건

Võ Nguyên Giáp Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng VN

방: 30욕실: 30실m²: 250

호텔 / 오피스텔

보증금 1개월 선세1년$9,000/월 9000불

방: 30욕실: 30실m²: 250

호텔 / 오피스텔

호텔 + 부지 포함 매매$3/00

다낭 모나코 호텔 급매 /베트남, 다낭 부동산

87 Dương Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 53객실욕실: 53실m²: 368

호텔 / 오피스텔

호텔 + 부지 포함 매매$3/00

방: 53객실욕실: 53실m²: 368

호텔 / 오피스텔