the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$900/보증금 01개월,선세 06개월,계약기간 1년

임대 주택임대ㅡ담당자 ㅡSang

Trần Thanh Mại, 선짜 군 Đà Nẵng, 베트남

방: 2욕실: 2m²: 85

호텔 / 오피스텔

$900/보증금 01개월,선세 06개월,계약기간 1년

방: 2욕실: 2m²: 85

호텔 / 오피스텔

보증금 02개월,선세 03개월,계약기간 1년$1,700/보증금 02개월,선세 06개월,계약기간 1년

임대 주택임대ㅡ담당자 ㅡSang

Phạm Tu, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 6욕실: 5m²: 240

호텔 / 오피스텔

보증금 02개월,선세 03개월,계약기간 1년$1,700/보증금 02개월,선세 06개월,계약기간 1년

방: 6욕실: 5m²: 240

호텔 / 오피스텔

$25,000,000/VND

Pham Van Dong 근처에 주택 임대 – 담당자 Sang

Hoàng Bích Sơn, 선짜 군 다낭 베트남

방: 4욕실: 4m²: 100

호텔 / 오피스텔

$25,000,000/VND

방: 4욕실: 4m²: 100

호텔 / 오피스텔

$35,000,000/VND

Pham Van Dong 근처에 주택 임대 – 담당자 만

An Nhơn 7, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 6욕실: 6m²: 90

호텔 / 오피스텔

$35,000,000/VND

방: 6욕실: 6m²: 90

호텔 / 오피스텔

주택임대 – 상

An Nhơn 6, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 5m²: 90

호텔 / 오피스텔

방: 3욕실: 5m²: 90

호텔 / 오피스텔

$7,800/보증금3달. 선세 6개월

호텔 임대_tan

Lâm Hoành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 35욕실: 36m²: 200

호텔 / 오피스텔

$7,800/보증금3달. 선세 6개월

방: 35욕실: 36m²: 200

호텔 / 오피스텔

호텔매매$36,000,000/매매 US36000000$

다낭 카지노호텔 5성급 매매

Hoàng Diệu Hải Châu Đà Nẵng VN

방: 룸201실욕실: 201실m²: 1916

호텔 / 오피스텔

호텔매매$36,000,000/매매 US36000000$

방: 룸201실욕실: 201실m²: 1916

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월 월세 1년선납$5,000/월 5000불

방: 룸15실욕실: 15실m²: 1000

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월 월세 1년선납$5,000/월 5000불

방: 룸15실욕실: 15실m²: 1000

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월,선세6개월$4,300/월

팜반동 호텔임대

Lê Minh Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 27욕실: 27m²: 127

호텔 / 오피스텔

보증금 3개월,선세6개월$4,300/월

방: 27욕실: 27m²: 127

호텔 / 오피스텔