the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:

팜반동 토지매매

Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng VN

m²: 299.25

토지 / 땅

$1,176,538

m²: 299.25

토지 / 땅

호이안 안방비치 해변 땅매매

05 đường lăng ông, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam, 베트남

m²: 600

토지 / 땅

$1,673,819

m²: 600

토지 / 땅

1 개월$1,300/월

m²: 750

토지 / 땅

1 개월$1,300/월

m²: 750

토지 / 땅

보증금 1개월 1년선세$11,500/월 임대료 11,500불

m²: 1169

토지 / 땅

보증금 1개월 1년선세$11,500/월 임대료 11,500불

m²: 1169

토지 / 땅

보증금 1개월 선세 1년$4,000/1개월

미케비치 해변 토지 / 땅 임대

Suối Đá 3, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, 베트남

m²: 1

토지 / 땅

보증금 1개월 선세 1년$4,000/1개월

m²: 1

토지 / 땅