the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$3,000,000

팜반동 땅 매매 담당직원 TAN

Morrison, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

m²: 434

토지 / 땅

$3,000,000

m²: 434

토지 / 땅

한국식당매매.만

Lý Văn Tố, nguyễn cao luyện 선짜 군 다낭 베트남

방: 5욕실: 3m²: 326

토지 / 땅

$2,000,000/$

방: 5욕실: 3m²: 326

토지 / 땅

$1,250,000

땅 매매_TAN

Đ. Lý Thánh Tông, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

m²: 250

토지 / 땅

$1,250,000

m²: 250

토지 / 땅

m²: 1300

토지 / 땅

$1,666,666

m²: 1300

토지 / 땅

안트엉 아바타호텔근처 토지매매

10 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 베트남

m²: 600

토지 / 땅

$3,589,743

m²: 600

토지 / 땅

월세 선납 1년$350/월 3500불

미케해변 부지(땅) 임대 330m2

Trương Định Sơn Trà Đà Nẵng VN

m²: 330

토지 / 땅

월세 선납 1년$350/월 3500불

m²: 330

토지 / 땅

보증금3개월,선세6개월$2,991/월
보증금3개월,선세6개월$2,991/월

m²: 225

토지 / 땅