the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
보증금 1개월 선세 3개월$450/월 450불

판반동 주변 원룸 임대

Nguyễn Cao Luyện Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증금 1개월 선세 3개월$450/월 450불

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증급 1개월 선납 3개월$480/월450불

미케해변 포포인트 옆 원룸 임대

Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증급 1개월 선납 3개월$480/월450불

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증급 1개월 선납 3개월$450/월450불

미케해변 포포인트 옆 원룸 임대

Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증급 1개월 선납 3개월$450/월450불

방: 1룸욕실: 1실m²: 33

원룸 / 투룸

보증금 1개월 선세 3개월$750/월 750불
보증금 1개월 선세 3개월$750/월 750불

방: 2룸욕실: 2실m²: 66

원룸 / 투룸

부증금 1개월 선세 3개월$600/월600불

무엉탄 아파트 투룸 임대

Võ Nguyên Giáp Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng VN

방: 2룸욕실: 2m²: 66

원룸 / 투룸

부증금 1개월 선세 3개월$600/월600불

방: 2룸욕실: 2m²: 66

원룸 / 투룸

480 usd$480/1개월 보증금, 3개월 월세 선납

서비스 아파트 원룸

30/2 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

원룸 / 투룸

480 usd$480/1개월 보증금, 3개월 월세 선납

원룸 / 투룸

보증금 2개$700/1개월

원룸/투룸 임대

Tropical Forest Hostel & Apartments, Lê Văn Lương, Thọ Quang, Sơn Trà, 다낭 베트남

욕실: 7m²: 375

원룸 / 투룸

보증금 2개$700/1개월

욕실: 7m²: 375

원룸 / 투룸

보증금 500$40/월

원룸 임대 테스트

8 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu District, 8 다낭 베트남

평: 14

원룸 / 투룸

seo

보증금 500$40/월

평: 14

원룸 / 투룸

seo

보증금 500$40/월

원룸 임대 테스트

8 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu District, 8 다낭 베트남

평: 14

원룸 / 투룸

seo

보증금 500$40/월

평: 14

원룸 / 투룸

seo