the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:

1 룸, Ly Nhat Quang 근처에 주택 임대_MANH

Lý Nhật Quang, 선짜 군 다낭 베트남

방: 1욕실: 1m²: 350

원룸 / 투룸

방: 1욕실: 1m²: 350

원룸 / 투룸

1 룸, Dragon bridge 근처에 주택 임대_MANH

Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

1 룸 , 2 룸 임대 임대 완료_ Sang

Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2m²: 50

원룸 / 투룸

방: 2m²: 50

원룸 / 투룸

1 룸 , 2 룸 임대 임대 완료_ SANG

11 Sương Nguyệt Ánh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

m²: 45

원룸 / 투룸

m²: 45

원룸 / 투룸

$500/보증금1달 , 선세 3개월

원룸 직원 tan

Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 베트남

방: 27욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$500/보증금1달 , 선세 3개월

방: 27욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$600/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

1 룸 , 2 룸 임대 _ TAN

Bùi Huy Bích, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 15욕실: 15m²: 60

원룸 / 투룸

$600/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

방: 15욕실: 15m²: 60

원룸 / 투룸

$650/보증금 1달. 선세6개원

1 room 임대_ 담당 TAN

Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 20m²: 50

원룸 / 투룸

$650/보증금 1달. 선세6개원

방: 20m²: 50

원룸 / 투룸

보증금1개월/선세3개월$512/월세

팜반동 스튜디오룸임대

An Cư 7, An Hải Bắc, Sơn Trà, 다낭 베트남

방: 1실욕실: 1실m²: 40

원룸 / 투룸

보증금1개월/선세3개월$512/월세

방: 1실욕실: 1실m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

안트엉 원룸 & 투룸

Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, 베트남

방: 1 - 2욕실: 1 - 2m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

방: 1 - 2욕실: 1 - 2m²: 40

원룸 / 투룸