the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$500/보증금1달 , 선세 3개월

원룸 직원 tan

Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 베트남

방: 27욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$500/보증금1달 , 선세 3개월

방: 27욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$600/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

1 룸 , 2 룸 임대 _ TAN

Bùi Huy Bích, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 15욕실: 15m²: 60

원룸 / 투룸

$600/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

방: 15욕실: 15m²: 60

원룸 / 투룸

$650/보증금 1달. 선세6개원

1 room 임대_ 담당 TAN

Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 20m²: 50

원룸 / 투룸

$650/보증금 1달. 선세6개원

방: 20m²: 50

원룸 / 투룸

보증금1개월/선세3개월$512/월세

팜반동 스튜디오룸임대

An Cư 7, An Hải Bắc, Sơn Trà, 다낭 베트남

방: 1실욕실: 1실m²: 40

원룸 / 투룸

보증금1개월/선세3개월$512/월세

방: 1실욕실: 1실m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

안트엉 원룸 & 투룸

Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, 베트남

방: 1 - 2욕실: 1 - 2m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

방: 1 - 2욕실: 1 - 2m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$500/월

방: 1 - 2욕실: 1 -2m²: 75

원룸 / 투룸

1 개월$500/월

방: 1 - 2욕실: 1 -2m²: 75

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

미케해변에서 50m 거리에 위치한 신축 원룸

Vương Thừa Vũ Phước Mỹ Sơn Trà Đà Nẵng

방: 1 - 2욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

1 개월$450/월

방: 1 - 2욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

1 개월$400/월

홍인 도로 주변 원룸

Nguyễn Công Sáu, Sơn Trà, 다낭 베트남

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

1 개월$400/월

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

홍인 도로 주변 원룸

Hoàng Bích Sơn, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 35

원룸 / 투룸

1 개월$350/월

방: 1욕실: 1m²: 35

원룸 / 투룸