the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$430/$/보즘금1달/선세3게원

원룸임대담당자: manh

03 Nguyễn Thông, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$430/$/보즘금1달/선세3게원

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

1개월, 선세 3개월 보증금$480/$

(1 room)임대 담당직원 – Sang

Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

1개월, 선세 3개월 보증금$480/$

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

Ho Nghinh 근처 원룸, 투룸 임대 – 담당자 : tan

Trần Đình Đàn, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1

원룸 / 투룸

방: 1욕실: 1

원룸 / 투룸

$520/$750/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

1 룸 , 2 룸 임대 _만

74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 65

원룸 / 투룸

$520/$750/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

방: 1욕실: 1m²: 65

원룸 / 투룸

$450/보증금 1 달 , 선세 3 개 월

원룸 _ tan

Mỹ Khê 1, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 50

원룸 / 투룸

$450/보증금 1 달 , 선세 3 개 월

방: 1욕실: 1m²: 50

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세6개월

2 room- tan

Đường Vương Thừa Vũ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세6개월

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세6개월

2 room- tan

Đường Vương Thừa Vũ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세6개월

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

1 룸 , 2 룸 임대 _ ANH

Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, 베트남

방: 9m²: 30

원룸 / 투룸

방: 9m²: 30

원룸 / 투룸

$500/보증금 1 달. 선세 6 개월

원룸 임대 담당직원 TAN

Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 15욕실: 16m²: 48

원룸 / 투룸

$500/보증금 1 달. 선세 6 개월

방: 15욕실: 16m²: 48

원룸 / 투룸