the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$800/보층금 1달/선세 6달

선짜 오션뷰 투룸 _안

95 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 553693 베트남

m²: 51

원룸 / 투룸

$800/보층금 1달/선세 6달

m²: 51

원룸 / 투룸

$400/보증금 1 달, 선세 3 개월

원룸 임대 vincom 근처 담당직원 tan

9 Đường An Đồn 2, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 10욕실: 10m²: 40

원룸 / 투룸

$400/보증금 1 달, 선세 3 개월

방: 10욕실: 10m²: 40

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세3달

2ROOM 남호이안 임대 담당직원 TÂN

Trần Nhân Tông, Tp. Hội An, Quảng Nam, 베트남

방: 2욕실: 2m²: 100

원룸 / 투룸

$700/보증금1달,선세3달

방: 2욕실: 2m²: 100

원룸 / 투룸

$680/보증금 1달 , 선세 3 개월

2 room 임대 담당직원_ tân

An Nhơn 15, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$680/보증금 1달 , 선세 3 개월

욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$450/보증금1달,선세3개월

원룸 임대 담당직원 tan

Nguyễn Xuân Khoát, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 13욕실: 14m²: 125

원룸 / 투룸

$450/보증금1달,선세3개월

방: 13욕실: 14m²: 125

원룸 / 투룸

$430/$/보즘금1달/선세3게원

원룸임대담당자: manh

03 Nguyễn Thông, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$430/$/보즘금1달/선세3게원

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

1개월, 선세 3개월 보증금$480/$

(1 room)임대 담당직원 – Sang

Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

1개월, 선세 3개월 보증금$480/$

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

Ho Nghinh 근처 원룸, 투룸 임대 – 담당자 : tan

Trần Đình Đàn, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1

원룸 / 투룸

방: 1욕실: 1

원룸 / 투룸

$520/$750/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

1 룸 , 2 룸 임대 _만

74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 65

원룸 / 투룸

$520/$750/보증금 1 달 ,선세 6 개 월

방: 1욕실: 1m²: 65

원룸 / 투룸