the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$700/보증금:1달,선세:3개월.

팜반동근처에2룸임대.담당직원:단

Số 7, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$700/보증금:1달,선세:3개월.

방: 2욕실: 2m²: 70

원룸 / 투룸

$600/보증금1달,선세3개월

방: 1욕실: 1m²: 70

원룸 / 투룸

$600/보증금1달,선세3개월

방: 1욕실: 1m²: 70

원룸 / 투룸

$600/보증금1개월/선세6개월

투룸임대 _담담자 _만

20 Tạ Mỹ Duật, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 1m²: 60

원룸 / 투룸

$600/보증금1개월/선세6개월

방: 2욕실: 1m²: 60

원룸 / 투룸

$750/보증금1달,선세6개월

four points hotel 근처에 2룸 임대 담당직원 단

Đinh Đạt, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 10욕실: 10m²: 70

원룸 / 투룸

$750/보증금1달,선세6개월

방: 10욕실: 10m²: 70

원룸 / 투룸

$650/보증금 1개월/선세 3개월

원룸임대_담당자_만

Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 36

원룸 / 투룸

$650/보증금 1개월/선세 3개월

방: 1욕실: 1m²: 36

원룸 / 투룸

$385/보증금 1개월/선세 3개월

원룸임대_담당자_만

Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$385/보증금 1개월/선세 3개월

방: 1욕실: 1m²: 45

원룸 / 투룸

$390/보증금1 개월/선세 3개월

원룸임대_담당자_만

Phạm Thiều, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 37

원룸 / 투룸

$390/보증금1 개월/선세 3개월

방: 1욕실: 1m²: 37

원룸 / 투룸

$390/보증금 1개월/선세 3개월

월룸임대 _당담자_만

Phạm Văn Đồng, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

$390/보증금 1개월/선세 3개월

방: 1욕실: 1m²: 40

원룸 / 투룸

$570/보층금1달/선세6달

원룸 선짜 오션뷰 _안

95 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 553693 베트남

m²: 50

원룸 / 투룸

$570/보층금1달/선세6달

m²: 50

원룸 / 투룸