the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$378,000

솔레일 아파트 원룸분양

Sơn Trà Đà Nẵng VN 550000

방: 1욕실: 1m²: 94

아파트

방: 1욕실: 1m²: 94

아파트

$900,000

솔레일 아파트 3룸분양

Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 3m²: 150

아파트

방: 3욕실: 3m²: 150

아파트

$177,000/분양가

모나치 아파트분양

Đường Trần Hưng Đạo Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 3욕실: 2m²: 105

아파트

$177,000/분양가

방: 3욕실: 2m²: 105

아파트

매매$150,000/2룸

다낭 모나치아파트 2룸분양

Đường Trần Hưng Đạo Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 2m²: 80

아파트

매매$150,000/2룸

방: 2m²: 80

아파트

계약금/ 분할납부$500,000/30평형

다낭 솔레일 아파트 2룸분양

Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng VN

방: 2욕실: 2실m²: 99

아파트

계약금/ 분할납부$500,000/30평형

방: 2욕실: 2실m²: 99

아파트

보증금1개월,선세6개월$650/월

다낭프라자 2룸임대

6 Nguyễn Du, Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 2m²: 68

아파트

보증금1개월,선세6개월$650/월

방: 2욕실: 2m²: 68

아파트

보증금1개월,선세6개월$641/월

무엉탄 럭셔리 아파트2룸임대

베트남 다낭 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Võ Nguyên Giáp, 무엉탄 럭셔리호텔 -다낭

방: 2m²: 59

아파트

보증금1개월,선세6개월$641/월

방: 2m²: 59

아파트

보증금1개월,선세6개월$641/월

무엉탄 럭셔리 아파트2룸 북향(썬자방향)

베트남 다낭 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Võ Nguyên Giáp, 무엉탄 럭셔리호텔 -다낭

방: 2m²: 59

아파트

보증금1개월,선세6개월$641/월

방: 2m²: 59

아파트

아주라 아파트

Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2 - 3욕실: 2 -3m²: 150

아파트

2 개월$1,500

방: 2 - 3욕실: 2 -3m²: 150

아파트