the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$2,500/보증금1,선세 6개월

상가 6층건물 임대 팜반동 근처에 있음. 담당직원 단.

Phạm Tu, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 10욕실: 12m²: 125

상가 / 오피스

$2,500/보증금1,선세 6개월

방: 10욕실: 12m²: 125

상가 / 오피스

$4,500/보증금3개월/선세1개월

상가임대_담당자_만

Đông Kinh Nghĩa Thục, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 3m²: 220

상가 / 오피스

$4,500/보증금3개월/선세1개월

방: 3욕실: 3m²: 220

상가 / 오피스

$1,300/보증금1개월/선세3개월

상가임대_당담자_만

140 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 2욕실: 2m²: 140

상가 / 오피스

$1,300/보증금1개월/선세3개월

방: 2욕실: 2m²: 140

상가 / 오피스

$3,000/보증금2달,선세6개월

주택 3층 팜반동 근처에 임대 담당직원 단

Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 7욕실: 6m²: 300

상가 / 오피스

$3,000/보증금2달,선세6개월

방: 7욕실: 6m²: 300

상가 / 오피스

$120,000/보증금4억동,선세 1년

후에 투어 식당 350석

Trần Quang Khải tổ 7 Tp. Huế Thừa Thiên Huế VN

m²: 536

상가 / 오피스

$120,000/보증금4억동,선세 1년

m²: 536

상가 / 오피스

$2,200/보증금1개월/선세6개월

상가임대_담당자_만

Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$2,200/보증금1개월/선세6개월

욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$1,500/보증금 1 달, 선세 6 개월.

kmart 팜반동 근처에 주택 임대 담당직원 단

Đ. Lý Thánh Tông, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 4욕실: 5m²: 100

상가 / 오피스

$1,500/보증금 1 달, 선세 6 개월.

방: 4욕실: 5m²: 100

상가 / 오피스

$1,600/보증금 1개월/선세 6개월

주택임대 _당담자_만

An Nhơn 14, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 5욕실: 5m²: 90

상가 / 오피스

$1,600/보증금 1개월/선세 6개월

방: 5욕실: 5m²: 90

상가 / 오피스

$1,520/보증금 1개월/선세 6개월

주택임대 _당담자_만

27 Đinh Thị Hòa, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 5욕실: 5m²: 100

상가 / 오피스

$1,520/보증금 1개월/선세 6개월

방: 5욕실: 5m²: 100

상가 / 오피스