the 2nd floor, g9-10 Pham Van Dong, Son Tra, Da Nang

(팜만동 K-마트 맞은편)

070 7477 8944 (한국)

090 114 8949 (베트남)

정렬:
$1,500/보증금1개월/선세6개월

주택임대_담당자_만

Phạm Văn Đồng, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 3m²: 75

상가 / 오피스

$1,500/보증금1개월/선세6개월

방: 3욕실: 3m²: 75

상가 / 오피스

$2,000/보증금3개원/선세1년

식당임대_담당자_만

Phan Tôn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 1욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$2,000/보증금3개원/선세1년

방: 1욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$1,200/보증금 1 달, 선세 6개월

푹록비엔 주택임대 담당직원 단

399 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 4욕실: 4m²: 166

상가 / 오피스

$1,200/보증금 1 달, 선세 6개월

방: 4욕실: 4m²: 166

상가 / 오피스

$1,700/보증금1개월/선세6개월

주택임대_담당자_만

Dương Đình Nghệ, 선짜 군 Đà Nẵng, 베트남

방: 5욕실: 6m²: 100

상가 / 오피스

$1,700/보증금1개월/선세6개월

방: 5욕실: 6m²: 100

상가 / 오피스

$1,530/보증금1개월/선세6개월

주택임대_담당자_만

Đường Vương Thừa Vũ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 6욕실: 4m²: 100

상가 / 오피스

$1,530/보증금1개월/선세6개월

방: 6욕실: 4m²: 100

상가 / 오피스

$1,200/보증금1개월/선세6개월

주택임대_당담자_만

An Thượng 38, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 4m²: 100

상가 / 오피스

$1,200/보증금1개월/선세6개월

방: 3욕실: 4m²: 100

상가 / 오피스

$1,637/보증금없음/선세6개월

상가임대_담당자_만

Phạm Văn Đồng, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 베트남

방: 3욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$1,637/보증금없음/선세6개월

방: 3욕실: 2m²: 200

상가 / 오피스

$2,600/보증금2개월/선세6개월

스파마사지 임대_당당자_만

Lô G5, Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, 베트남

방: 7욕실: 7m²: 100

상가 / 오피스

$2,600/보증금2개월/선세6개월

방: 7욕실: 7m²: 100

상가 / 오피스

$550/보증금2개월/선세6개월

상가임대_담당자_만

Lô G5, Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, 베트남

방: 1욕실: 1m²: 100

상가 / 오피스

$550/보증금2개월/선세6개월

방: 1욕실: 1m²: 100

상가 / 오피스